2017 RESULTS:

Eastern NY                                         Western NY